Yunan Mitolojisi’nde onu Zaman Tanrısı Kronos olarak tanırız. Kronos, babası Uranos’u öldürerek Titanların başına geçer. Bir kehanette kendisinin de babası gibi oğlu tarafından tahtından devrileceğini öğrenen Kronos, eşi Rhea’dan doğan çocuklarını bir bir yer. Nitekim kehanet doğru çıkar ve Rhea’nın sakladığı oğlu Zeus, günün birinde onu tahtından eder. Zeus, kardeşlerini Kronos’un midesinden kurtarır ve Kronos’u Tartaros’a hapseder. Zeus’un hükümdarlığı başlar. Peki sonrasında ne olmuştur Kronos’a derseniz işte o kısmına gelin Astroloji penceresinden bakalım. Zamanın ve Karma’nın Efendisi olan Kronos, Roma Mitolojisi’sinde Satürn olarak adlandırılır. Satürn, Astroloji’de de soğuk ve acımasız doğası ile hareket eder. En büyük öğretmendir, yaşlı ve bilge olandır. Zamanla test eder bizi. Sorumluluklarımızı yerine getirmeyip, ödevlerimizi yapmadığımız vakit zamanın intikamı da o denli ağır olur. Zamanın affı yoktur. Zaman içinde ne ekersek onu biçeriz!

Satürn 23 Aralık 2014 – 20 Aralık 2017 arası YAY Burcu’nda kalıyor!

Satürn transitleri ise bizler için en zorlu geçen dönemleri temsil eder. Satürn’ü ve burçlar kuşağındaki transit hareketini iyi anlayabilmek adına size 2 bölümlük bir yazı dizisi hazırladım. Bahsedeceğim tarihleri bir kenara not alıp bu dönemlerde neler yapmış olduğunuzu gözden geçirebilirsiniz. Çünkü bu tarihler genelde her birimiz için problem yaratmış belli konu başlıklarını temsil edecektir. Satürn her bir burçta yaklaşık olarak 2,5 sene kalarak, ortalama olarak 30 senede burçlar kuşağındaki turunu tamamlar. Satürn şu zamanlarda Yay Burcu’ndaki transitinin sonlarına yaklaşmakta. 18 Eylül 2015’den itibaren mütemadiyen Yay Burcu’nda olan Satürn, özellikle Yay’ları ve karşıt burç İkizler’i bu dönemde biraz zorlamış, sıkmış, yükler getirmiş olabilir. Yaylar için iyi haber; bu zorlu transit neyse ki 2 ay içinde bitiyor! Kötü haber ise 20 Aralık 2017’de Oğlak Burcu’na geçecek olan Satürn, Oğlak’lara ve karşıtı Yengeç’lere önümüzdeki 2,5 sene boyunca belirli sorumluluklar ve kısıtlamalar getirecek.

Satürn ziyaret ettiği burcun temasına uygun olarak olgunluk kazanmamızı sağlar. Satürn, transiti esnasında, eğer haritamızda kişisel gezegenler ile sert açılar kuruyorsa, kendimizi engellenmiş, baskı altında hissederiz. Böyle anlarda bir çıkış yolu bulmaya çalışır, var olan durumumuzu değiştirmek için mücadele veririz. Zorluklardır bizi ilerlemeye iten. Zorluklar olmadan farkındalık ve idrak gerçekleşmez. Hayatımız ile ilgili önemli kararları böyle zamanlarda veririz. Daha fazla sorumluluk alır, daha disiplinli çalışırız. Satürn’ün ödüllerini ise transit bittikten sonra toplarız.

İlk olarak Yay’a 23 Aralık 2014’te giren Satürn, 14 Haziran 2015’e kadar Yay’da kalmıştı ancak geri hareketini yaparak tekrar Akrep Burcu’na geçtiğinden dolayı 14 Haziran 2015 – 18 Eylül 2015 arasında Akrep Burcu konularında geriye yönelik eksiklerimizi tamamlamamız için bir fırsat sunmuştu. Ekim 2012 – Aralık 2014 yıllarında Akrep Burcu’nda olan Satürn ile zor bir dönemi geride bırakmıştık. Akrep’teki Satürn yarattığı krizlerle bizi derin bir dönüşümden geçirmişti. Zümrüd-ü Anka Kuşu’nun küllerinden yeniden doğması gibi; biz de, bizi derinden etkileyen olaylar ile adeta yeni bir güç ve farkındalık kazanmıştık. Ardından Satürn’ün Yay Burcu transiti ile genel olarak hayata bakış açımız, hayat felsefemiz, inançlarımız doğrultusunda yeni bir gerçeklik inşa etmekteyiz. Eğer dersimizi sıkı çalışırsak sonunda ideallerimizin somutluk kazandığını göreceğiz! Jüpiter yönetimindeki Yay Burcu, sınırları olmayan, genişlemeye çok açık, risk almayı seven, hayatın anlamını her daim araştıran, sorgulayan, iyimser, hevesli, yaşam enerjisi ile dopdolu bir ateş burcudur. Yay Burcu doğum haritamızda hangi evimize düşüyorsa, bu evin konularında kendimizi özgür hisseder, optimist ve hevesli oluruz. Satürn ise sınırlamalar getiren,  yapılandıran, zaman zaman baskı kuran, tedbirli, soğuk ve kuru bir doğaya sahiptir. Dolayısıyla Yay Burcu ile doğaları uyuşmayan, temaları taban tabana zıtlık gösteren Satürn, mesuliyet almaktan kaçan Yay Burcu’nu son 2,5 senedir disipline etmektedir.

Kolektif seviyede ise Yay Burcu’nun işaret ettiği temalar; felsefe, hukuk,  inançlar, dinler, yükseköğrenim, yabancı kültürler, yolculuklar, basın-yayın, yurtdışı ile ilgili konular, dış ilişkilerdir. Satürn ise otorite figürlerini, devlet adamlarını, eğitmenleri temsil eder.

Dünyada ise Yay’daki Satürn etkisiyle;

Dini alanda aşırılıklar, inançlarda katılıklar, inançlara sıkı bağlılık ve başka inançlara karşı hoşgörüsüzlük, fanatizm söz konusu. Dini konular, ülke sınırları, toplumsal düzen, hükümet politikaları, uluslararası ülke ilişkileri alanında önemli değişimler yaşanmakta…

Unutmayın zaman istemesek de hızla akıp gidiyor ve geçen her dakikayı en verimli şekilde kullanmak da sadece sizin elinizde!

Zamanın Efendisi Kronos’un diğer ismiyle Satürn’ün Yay Burcu’ndaki mesajlarınagelin birlikte kulak verelim.. Mesajları özellikle yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim. Söz konusu temalar yaklaşık 2,5 sene öncesinden başlayarak bu zamana kadar mücadelesini verdiğiniz konu başlıklarını oluşturmaktadır. Eğer bu konularda geçen zaman içinde gerçek anlamda çaba göstermiş iseniz mükâfatınıza 2018 yılından itibaren kavuşmanız mümkün olacaktır. Aksi takdirde zamanın affı olmayacaktır…

Yükselen Burçlara Göre Yay’daki Transit Satürn’ün Etkileri:

Yükselen Koç Burcu (Satürn 9. Evde): Yaklaşık 2,5 sene boyunca seyahatler, yabancı kültürler ile daha çok etkileşim içinde olmuş, ufkunuzu geliştirmiş olabilirsiniz. Yeni bir dil, eğitim hayatınıza girmiş olabilir. Eğer bir akademik eğitim alıyorsanız bu konuda yoğun bir çalışma içinde olabilirsiniz.  Hukuk, medya, dış ilişkiler alanında çalışıyorsanız bu alanda yeni düzenlemeler ile karşılaşmış olabilirsiniz. Transitin ödülü: Yeni bir hayat vizyonu geliştirmek.

Yükselen Boğa Burcu (Satürn 8. Evde): Ortak girişimlerde artan sorumluluklar almış olabilirsiniz. Bankacılık, vergi, sigorta, miras, kredi gibi konular 2,5 sene boyunca gündeminizi meşgul etmiş, ortaklaşa paylaşımlarda bazı krizler, kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Transitin ödülü: Sabır ve kendini dönüştürme gücü geliştirmek.

Yükselen İkizler Burcu (Satürn 7. Evde): Evlilik ve ortaklaşa konularda yapılandırma ve yeni sorumluluklar almış olabilirsiniz. İlişkilerde verilen sözler, sadakat ve güven teması öne çıkmış olabilir. Yolunda gitmeyen ilişkilerinizi hayatınızdan çıkarmış, elimine etmiş olabilirsiniz. Satürn yükselen derecenizin karşısından geçerken çevresel koşullarınızda kısıtlamalar, engeller, sağlık konularında problemler getirmiş olabilir. Transitin ödülü: İkili ilişkilerdeki paylaşımlarda ve işbirliğinde sağduyu kazanmak.

Yükselen Yengeç Burcu (Satürn 6. Evde): Günlük rutin işlerinizde ve iş hayatında yeni sorumluluklar almış olabilirsiniz. İş hayatında otorite figürleri sizi daha sıkı çalışmaya sevk etmiş olabilir. 2,5 sene boyunca iş konusunda baskı, kısıtlama ve daha çok disipline girme söz konusu olmuş olabilir. Bu dönemde iş ve çalışma koşullarına bağlı sağlık sorunları baş göstermiş olabilir. Transitin ödülü: İş hayatında daha disiplinli ve istikrarlı bir çalışma geliştirmek. Sağlık konularında daha tedbirli olmak.

Yükselen Aslan Burcu (Satürn 5. Evde): Yaklaşık 2,5 sene boyunca zevkler, keyifler konusunda kısıtlamalar, engellemeler yaşamış olabilirsiniz. Aşka bakış açınız değişmiş olabilir. Aşk ilişkiniz var ise daha ciddiye almak yolunda evliliğe adım atmış olabilirsiniz. Eğer çocuklarınız var ise onlarla ilgili yeni sorumluluklar üstlenmiş olabilirsiniz. Transitin ödülü: Yeni hobiler geliştirmek, hobinizi işe dönüştürmek, yaratıcılığın yapılandırılması. Çocuklar ile ilgili problemlerin üstesinden gelmek.

Yükselen Başak Burcu (Satürn 4. Evde): Kökler, ev, aidiyet ilgili temalar 2,5 sene boyunca önceliğiniz olmuş olabilir. Yeni bir ev, gayrimenkul almış, köklerinizden ayrı bir yere taşınmış olabilirsiniz. Yeni ev ve yerleşim koşullarına uyum sağlamak konusunda zorlanmış olabilirsiniz. Kendinizi yalnız kalmış, tek başına hissetmiş, bundan dolayı endişeye kapılmış olabilirsiniz. Güvende olma ihtiyacınız ağırlık kazanmış olabilir. Transitin ödülü: Kendi kendine yeterli olma bilincine kavuşmak.

Yükselen Terazi Burcu (Satürn 3. Evde): Yakın çevre, kardeşler, komşular ile ilgili sorumluluklarınız artmış olabilir. Bu konularda kendinizi baskı altında ve bloke edilmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Yakın çevrenizin sizi yanlış anladığını düşünmüş, kendinizi ifade etme konusunda yetersizlik hissetmiş olabilirsiniz. Transitin ödülü; Yakın çevreniz ile olan iletişim problemlerinizin üstesinden gelmek, yeni iletişim teknikleri kazanmak, yazılı ve sözlü ifade gücünüzü zenginleştirmek.

Yükselen Akrep Burcu (Satürn 2. Evde): Kendi kaynaklarınızı yönetme yönünde bir yapılandırma yoluna gitmiş olabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanarak kendinize yeni finansal kaynaklar üretmiş olabilirsiniz. Transit esnasında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamış, harcamalarınızı minimum seviyeye indirmiş olabilirsiniz. Yeni para kazanma yöntemleri kurma çabasıyla bu uğurda disiplinli bir çalışma içine girmiş olabilirsiniz. Transitin ödülü; Ortaya çıkarmamış olduğunuz yeteneklerinizi, kaynaklarınızı hayata geçirmek ve süreklilik taşıyan yeni kazanç yolları inşa etmek.

Yükselen Yay Burcu ( Satürn 1. Evde): Kişiliğinizi ortaya koyma konusunda önemli gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. İlk başlarda kendinize olan güveninizde bir düşüş yaşamış, hayat enerjinizin azaldığını hissetmiş olabilirsiniz. Bu dönemde kendiniz ile daha çok baş başa kalma ihtiyacınız olmuş olabilir.  Fiziksel anlamda dış görünüşünüzü değiştirmek için çaba sarf etmiş, 2,5 sene boyunca spor, diyet gibi konulara yönelip kendinizi baştan yaratmış olabilirsiniz. Satürn yükselen derecenizin üzerinden geçerken karamsarlık ve sağlık problemleri getirmiş olabilir. Transitin ödülü: İçinizde var olan gücü ve kendine güven duygusunu geliştirmek.

Yükselen Oğlak Burcu (Satürn 12. Evde): Bilinçaltındaki korkularınız ortaya çıkmış, yüzleşmek istemediğiniz durumlar ve kişiler ile yüzleşmeniz gerekmiş olabilir. Gizli kalan konularla, kontrolünüz dışında gelişen olaylarla mücadele etmiş olabilirsiniz. Bu dönemde açık havada yürüyüşler, yoga, meditasyon gibi faaliyetler sizi psikolojik açıdan rahatlatmış olabilir. Transitin ödülü: Bilinç temizliği yaparak gereksiz korkulardan arınmak. Olayları akışına bırakabilme hoşgörüsü kazanmak.

Yükselen Kova Burcu (Satürn 11. Evde): Sosyal hayatınız, arkadaş çevreniz ve geleceğe yönelik beklentileriniz konusunda yeni bir yapılandırma içine girmiş ve bu konularda yeni sorumluluklar almış olabilirsiniz. Gelecek hedeflerinde daha ciddi ve somut adımlar atmış olabilirsiniz. Transitin ödülü: Geleceğe yönelik hedeflerinizde somutluk kazanmak. Sosyal projelerde, derneklerde, organizasyonlarda önemli görevler almak.

Yükselen Balık Burcu (Satürn 10. Evde): Toplumsal rolünüz ve kariyeriniz konusunda önemli adımlar atmış olabilirsiniz. Mesleki konularda uğraşlar, çabalar, 2,5 sene boyunca gündeminizi meşgul etmiş olabilir. Toplumsal hayatta kariyeriniz ile ilgili konularda kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koymak adına büyük sorumluluklar üstlenmiş olabilirsiniz. Transitin ödülü: Toplumsal hayatta ve kariyerde başarı ve saygınlık kazanmak.

Sevgiyle kalın,

ISAR CAP Danışman Astrolog 

Pınar M. Selçuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir